Partner Voorwaarden

Quimmo.be is het belangrijkste platform rond mede-eigendom in België. Wij zijn steeds op zoek naar bekwame partners om bij te dragen tot de forums en artikels op de site. Quimmo.be behandelt alle thema's rond mede-eigendom, zowel op technisch gebied (liften, renovatie, onderhoud, ...), juridisch gebied als praktisch gebied. Voor al deze onderwerpen zijn professionele bijdragen welkom.


Iedereen kan op anonieme wijze bijdragen tot de forums, een aanmelding als partner is hiervoor niet nodig. Het is echter niet toegelaten reklame te maken of koppelingen naar de eigen website te maken in de forums.

Wie zich wel als partner aanmeldt en aan de voorwaarden voldoet, krijgt volgende mogelijkheden om zelf extra klanten aan te trekken:

 • publicatie van een Partner Pagina op Quimmo.be, met een korte beschrijving (100 woorden) van zijn firma en een link naar de eigen website of het email adres
 • mogelijkheid om 2 gastartikels per jaar onder eigen naam te schrijven op Quimmo.be, na goedkeuring van het thema

Wat zijn de voorwaarden:

 • partners zijn onafhankelijke dienstenaanbieders die neutraal advies kunnen geven over hun vakgebied, zonder één specifieke constructeur/leverancier te promoten. Voor leveranciers bestaan er advertentiemogelijkheden op Quimmo.be
 • partners moeten zich aanmelden als geinteresseerden en hun onderwerp opgeven. Het staat Quimmo.be vrij een partner te aanvaarden of te weigeren, zonder verdere verantwoording.
 • zij abonneren zich op de forums en zijn akkoord om nieuwe vragen eventueel per email toegestuurd te krijgen.
 • zij geven in het forum een voldoende antwoord op minstens 30% van de nieuwe vragen binnen hun vakgebied - meerdere partners kunnen natuurlijk antwoord geven op dezelfde vraag, waarbij elke bijdrage wordt meegerekend. We zullen dit kwota verlagen wanneer het aantal partners stijgt of verhogen als het daalt. Anderzijds, hoe meer bijdragen een partner levert, hoe vaker zijn partner pagina gelezen zal worden.
 • wanneer hun bijdragen in een kalendermaand onder het minimum niveau terugvallen kan hun partner pagina vanaf de daarop volgende maand geschrapt worden tot ze weer gedurende een kalendermaand aan de voorwaarden voldaan hebben
 • de bijgedragen antwoorden uit het verleden blijven onherroepelijk eigendom van Quimmo.be, ook wanneer een partner niet verder wil of kan meewerken aan de site.
 • na elke 6 maand van ononderbroken vermelding in de Partner lijst, bestaat de mogelijkheid om een gastartikel onder eigen naam te publiceren op Quimmo.be.
 • zowel Quimmo.be als een partner hebben het recht de samenwerking eenzijdig op te zeggen. Bij opzegging door de partner, blijft de partner pagina nog actief voor de periode waar de partner recht op heeft. Bij opzegging door Quimmo.be, blijft de partner pagina nog 3 maand actief.
 • de samenwerking is vrijwillig en kostenloos binnen een win-win partnership. Geen van de partijen zal de andere iets verschuldigd zijn als gevolg van de samenwerking.

Opmerking: Deze partner voorwaarden zijn de voorwaarden geldig op het moment van publicatie. Quimmo.be behoudt zich het recht voor in de toekomst wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Nieuwe partners vallen onmiddellijk onder de nieuwe voorwaarden. Bestaande partners zullen hiervan verwittigd worden en blijven vermeld staan in de lijst van de partners voor de periode waar zij recht op hebben in functie van hun voorbije inbreng, waarna de nieuwe voorwaarden ook op hen van toepassing worden. Deelname aan Quimmo.be impliceert aanvaarding van al deze voorwaarden, de forumregels en de gebruiksvoorwaarden van de site.
dd. 4/10/2011