Reservefonds ontoereikend in 50% van de appartementsgebouwen

Verplichting reservekapitaal appartementsgebouwenOnze recente Quimmo poll bij 250 respondenten toont aan, zoals verwacht, dat het reservekapitaal bij de meeste Belgische appartementsgebouwen ontoereikend is. Hieronder een kort overzicht van de cijfers.

De vernieuwde wet op de mede-eigendom, die op 1 januari 2019 in voege treedt, legt een verplicht reservefonds op voor alle appartementsgebouwen ouder dan 5 jaar. De opgevraagde bedragen voor dit fonds mogen niet lager zijn dan 5% van de kosten voor het gewone beheer van het gebouw.

Uitgaande van een laag geschatte provisie van 700€ per jaar voor een klein appartement, zou er vanaf het vijfde jaar dus €35 per jaar gespaard moeten worden en zou er bijgevolg na het 20ste jaar €525 per kavel in het reservefonds moeten zitten, volgens de normen van de wet.

De poll op onze website, die door net geen 250 mensen beantwoord is, toont aan dat in meer dan een derde van de gebouwen ouder dan 20 jaar er zelfs helemaal geen reservefonds is. Wanneer er hier plots grote kosten opduiken, kan dat ernstige betaalproblemen opleveren, zeker als er veel niet-kapitaalkrachtige eigenaars zijn. Nog eens 15% van de respondenten hebben een reservekapitaal van minder dan €500 per kavel, dus ook lager dan wat de nieuwe wet voorschrijft, zeker als men bedenkt dat veel van de gebouwen niet precies 20 jaar oud maar nog een stuk ouder zullen zijn.

Reservekapitaal VME per kavel

Grof geschat kan men dus stellen dat de helft van de Belgische appartementen geen of een te klein reservefonds hebben. Hopelijk zal het feit dat de nieuwe wet een verplichting oplegt velen onder hen doen inzien dat er hier dringend werk aan de winkel is. We zeggen hopelijk, want het effectief afdwingen van de wet is weer een ander verhaal.

Om met een positieve noot te eindigen, een aantal VME's heeft dan weer een erg grote spaarpot. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat er al grote renovatiewerken gepland zijn en men al enkele jaren ijverig aan het sparen is.


Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Een VME die dit jaar haar


Een VME die dit jaar haar vijftig jaar bestaand viert, had vanaf het 10e jaar van haar bestaan reeds een reservekapitaal voor grote werken, dat kon aangesproken worden voor werken boven een bepaald gedrag.
 Het  was en is uiteraard de Algemene Vergadering die beslist wanneer dat reserverkapitgaal mag aangewend worden, en NIET de syndicus noch de Raad van Mede-eigendom.

Reservekapitaal is niet meer eigendom van de mede-eigenaars, maar kleeft aan een kavel, zodat je bij verkoop of aankoop van een kavel daarmee rekening kan/moet houden .

wordt vvervolgd
 


mvg

Bij ons is het in alle geval

Bij ons is het in alle geval een onderwerp van gesprek naar de AV toe.
Alleen is het blijkbaar een ding waar veel verschillende meningen over zijn en nog meer vragen de ronde doen.
We hebben nog geen reservefonds en de VME bestaat 7 jaar, dus eigenlijk nog geen man overboord denk ik zo.
Maar wanneer de vraag gesteld wordt naar welke uitgaven toe we moeten denken dan komt meestal de vernieuwing van het dak of van de lift naar boven als antwoord. En verder raakt men niet. 
Wat me wel verwondert is dat de syndicus bij een gesprek hierover, de indruk gaf dat via dat fonds zo een beetje allerlei kosten kunnen geregeld worden die eigenlijk niet begroot zijn, al dan niet door vergetelheid. En daar stel ik me dan toch wel een beetje vragen over temeer omdat ik ook geen duidelijk antwoord gevonden heb tot nu toe op de vraag wie over het maken van kosten die door het reservefonds betaalt dienen te worden beslist.
Het lijkt mij en vele anderen van de VME nogal een duistere bedoening.

Hopelijk gaat het een beetje

Hopelijk gaat het een beetje dagen in de verschillende VME's, deze wie géén reservefonds hebben, wie er één heeft, maar tè groot of tè weinig. Voor allen een moment, bij die verplicht oplegging, om de huidige balans op te maken en de suggestie om een (Excel)tabel op te maken die de volgende parameters in zich draagt:
-het huidige opgevraagde kapitaal
-de huidige en toekomstige sommen, per jaar, en bijgeteld bij het huidige kapitaal
-de (min of meer correcte) raming voor de verschillende volgende jaren aan bedragen uit te geven

Af te lezen zal vallen, werkjaar per werkjaar, of de corresponderende bedragen voldoen of zullen voldoen.
Met andere woorden of er voldoende reservefonds wordt aangelegd, jaar per jaar, om die corresponderende bedragen te laten samenvallen. 

Onze tabel is opgemaakt, en duidelijk is dat we "goed" zitten, "gewapend" zijn we, als mandaathouders, om eventuele replieken te weerstaan. Duidelijk is wel dat èlke ME, zowel de huidige als de toekomstige, weet of kan weten waar hij/zij aan toe is.

Vergelijkt het met een (verplichte) boekhouding, voor de ene een "opgelegd iets", voor de andere een hulpmiddel om duidelijk zicht op zaken te houden.

Ron