Wet op mede-eigendom - Financieel beheer

Financiële eisen wet op mede-eigendomOp gebied van het financiële beheer verandert er niet heel veel, maar de nieuwe wet op de mede-eigendom bepaalt toch een paar nieuwe regels waar syndici en mede-eigenaars rekening mee dienen te houden bij het beheer van hun appartement(en).

- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -

Opgelet: dit is een bespreking van de wetswijziging van 2010. In 2019 is er opnieuw een belangrijke wetsaanpassing geweest, waarvan u een verdere bespreking hier vindt.

Boekhouding

Misschien wel de belangrijkste aanpassing op financieel gebied, is het verplichten van een boekhouding voor elke mede-eigendom. Voor een appartement met minder dan 20 kavels (kelders, garages en parkeerplaatsen niet meegerekend), volstaat een eenvoudige boekhouding met een duidelijk overzicht van inkomsten, uitgaven, kasmiddelen, werk- en reservekapitaal en schuldvorderingen met de bijhorende bewijsstukken. Vanaf 20 kavels, parkeerplaatsen en kelders dus niet meegerekend, is een dubbel boekhoudsysteem verplicht. Bovendien moet deze gebeuren volgens een genormaliseerd rekeningstelsel.

Aparte bankrekeningen

De syndicus is nu verplicht om per mede-eigendom twee aparte bankrekeningen te openen, iets wat de meeste syndici vandaag al wel deden. Een eerste rekening is voor het werkkapitaal van de mede-eigendom en de tweede voor het reservekapitaal. Deze rekeningen moeten bovendien op naam van de vereniging van mede-eigenaars (VME) staan. Niet enkel vergroot dit te transparantie, maar het vermindert ook het risico bij faillissementen of persoonlijke schulden.

Verificateur of commissaris van de rekeningen

Er dient een commissaris van de rekeningen aangesteld te worden, de aanwijzing van deze persoon gebeurt jaarlijks door de algemene vergadering (AV). Dit kan al dan niet een mede-eigenaar zijn. Het reglement van mede-eigendom zal moeten bepalen wat de verplichtingen en bevoegdheden van deze commissaris zijn, er dient hier dus goed over nagedacht te worden wanneer het reglement dan toch aan de nieuwe wet aangepast moet worden. Hier vindt u een voorbeeld van een taakbeschrijving van de rekeningcommissaris.

Praktisch:

  • Indien er een mede-eigenaar aangesteld wordt, hoeft deze persoon geen specifieke kwalificaties te hebben. In geval van aanstelling van een externe persoon is er al wat discussie geweest over de vraag of dit dan al dan niet een erkend boekhouder dient te zijn. De meerderheid van de experten lijkt het standpunt in te nemen dat dit niet hoeft.
  • Een taakbeschrijving lijkt ons minimaal in te houden dat er een steekproef van een aantal facturen gecontroleerd wordt, gecontroleerd wordt of de gedane uitgaven wel degelijk door de AV goedgekeurd werden en of de verdeelsleutels correct toegepast worden volgens de statuten en eventuele latere beslissingen. Daarom is het wel belangrijk dat de commissaris over een volledig dossier kan beschikken. Legt u té veel taken in de schoot van de commissaris, dan gaat u het natuurlijk moeilijk krijgen om een interne vrijwilliger te vinden.

Jaarlijkse begrotingsraming: meer details in dit artikel.
Achterstallen recupereren bij verkoop van een appartement: meer details in dit artikel.
 

 

Klik hier om gratis een mede-eigendom of toegang aan te maken Klik hier om te zien hoe u Quimmo in de praktijk kunt gebruiken

Hoe kan een gratis website voor uw appartement op Quimmo.be helpen om de nieuwe financiële regels te volgen?

In deze context is een dergelijke site vooral nuttig voor de commissaris van de rekeningen. Indien deze persoon alle documenten, inclusief de statuten en de latere beslissingen van de AV binnen handbereik heeft in de private zone op deze site, kan hij zijn controle ook grondig uitvoeren. Indien gewenst kan hij ook meteen on-line feedback geven aan de andere mede-eigenaars.O

Op uw interne forum kunt u tevens een oproep voor kandidaten voor deze functie doen. U moet immers een kandidaat hebben nog voor de algemene vergadering begint. Pas op de AV vragen of er vrijwiliggers zijn, brengt het risico mee dat u zonder commissaris komt te zitten.

Hoe Quimmo.be ook nog kan helpen bij de andere eisen van de nieuwe wet, ziet u als u op de knop "Rondleiding" hierboven klikt.


- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -
- Naar de volledige wettekst -

Andere artikels over boekhouding in de VME

Rekeningstelsel eindelijk gepubliceerd Commissaris rekeningen - taakbeschrijving
Boekje commissie boekhoudkundige normen Wet op mede-eigendom - financieel beheer

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Kan ik als rekeningcommisaris

Kan ik als rekeningcommisaris ook deelnemen aan rme. Mag een koppel samen in de rme

Ben ik wettelijk verplicht,

Ben ik wettelijk verplicht, alsmede-eigenaar, deel te nemen in het reservefonds ?
Ik beheer mijn geld beter dan eender welke bank, op een eventuele spaarrekening v.d. vme.
Op de laatste A.V werd, met de hakken  over de sloot, gestemd met het starten v.e. derderekening voor het reservekapitaal.
Bert W.

U bent inderdaad verplicht om

U bent inderdaad verplicht om deel te nemen aan het reservefonds. Aankoop van een appartement betekent zich inschrijven in het democratische beslissingsproces en iedereen is er aan gehouden. Het reservefonds is precies om er voor te zorgen dat er op het ogenblik van kosten geen mensen zijn die niet kunnen betalen. Het zijn precies die mensen die ook niet zouden bijdragen wanneer het geen verplichting zou zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Bedankt. Dan moet het maar.

Bedankt.
Dan moet het maar.
Bert W.

Als iedereen competent zijn

Als iedereen competent zijn werk zou doen, syndicus, rekeningcommissarissen, voorzitters, VME, voorzitters (B)AV enz... dan zouden al deze vragen op het forum niet moeten gesteld worden
Zoals op de meeste plaatsen: het is altijd een kwestie van geld, en daar wringt het schoentje.
Begin dus met een (verplichte) opleiding voor Syndici, Voorzitters, rekeningcommisarisssen, enz.... zodat er eindelijk eens komaf wordt gemaakt met al dit amateurisme.
Een gebouw beheren is kompleks én duur én moeilijk, maar daar hebben de aandeelhouders van al die beheersfirma's geen oren naar: alleen de winst telt.
Lees maar eens de diverse publicaties van het NCIM over al die beheersfirma's.
Als je al deze forums leest dan is de fundamentele oorzaak van al die problemen het niet goed werken van de syndici (lees maar in alle rubrieken).
Begin dus daar eens mee, wetgever, quimmo, ......
Ergens is het vrij simpel: het gaat om geld te verdienen op kap van de (mede-) eigenaars.
Hoe kan het geld dat zij (eigenaars) in hun laatje hebben in mijn (syndici) laatje krijgen.
Van service is er in de regel gen sprake.
Het is een miljarden " business ".

Lieve en Marc

kan een commissaris der

kan een commissaris der rekening zijn taak naar behoren uitvoeren zonder een volmacht te hebben over de rekeningen? Stel nu er zijn dringende kosten en zoals bij ons geen gevens waar de syndicus te bereiken is?

De commissaris heeft een

De commissaris heeft een controlerende rol, geen uitvoerende rol. Het lijkt me zeker niet aangeraden dat de commissaris zelf verrichtingen doet.

De syndicus zou een regeling moeten treffen om de hoogstdringende zaken te kunnen regelen tijdens zijn afwezigheid.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Kan een syndicus nu nog

Kan een syndicus nu nog facturen inbrengen voor fotokopies van de jaren 2009 - 2010 en 2011?
De boekhouding van die jaren is nu toch al lang afgesloten en alles werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering
Moeten deze kosten nu nog betaald worden?
Nevy

Is het niet normaal dat het

Is het niet normaal dat het verslag van de commissaris wordt toegevoegd aan het jaarverslag? M.a.w. de verificatie moet gebeuren voor dat de jaarrekening opgestuurd wordt aan de mede-eigenaars. Als de verificatie tijdig gebeurt, dan zou de syndicus nog eventuele al dan niet onvrijwillige fouten kunnen corrigeren. Misschien is het best om aan de taakomschrijving van de commissaris toe te voegen wanneer deze verificatie moet gebeuren. Met mijn dank bij voorbaat voor advies hier omtrent.
TOPFLOOR

Dat lijkt me zeker geen

Dat lijkt me zeker geen slechte aanpak. In principe zal de commissaris verslag uitbrengen op de algemene vergadering, maar zelf ben ik er een voorstander van zoveel mogelijk informatie op voorhand te bezorgen. Hoe meer transparantie, hoe minder wantrouwen - in de regel. En inderdaad, als de controle gebeurt nog voor de afrekeningen gemaakt worden, kunnen fouten nog rechtgezet worden.

Het is natuurlijk aan elke mede-eigendom om zelf de taken en bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen te beschrijven in het reglement van mede-eigendom. U bent hier dus vrij in.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom