Wet op mede-eigendom - Financieel beheer

Financiële eisen wet op mede-eigendomOp gebied van het financiële beheer verandert er niet heel veel, maar de nieuwe wet op de mede-eigendom bepaalt toch een paar nieuwe regels waar syndici en mede-eigenaars rekening mee dienen te houden bij het beheer van hun appartement(en).

- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -

Opgelet: dit is een bespreking van de wetswijziging van 2010. In 2019 is er opnieuw een belangrijke wetsaanpassing geweest, waarvan u een verdere bespreking hier vindt.

Boekhouding

Misschien wel de belangrijkste aanpassing op financieel gebied, is het verplichten van een boekhouding voor elke mede-eigendom. Voor een appartement met minder dan 20 kavels (kelders, garages en parkeerplaatsen niet meegerekend), volstaat een eenvoudige boekhouding met een duidelijk overzicht van inkomsten, uitgaven, kasmiddelen, werk- en reservekapitaal en schuldvorderingen met de bijhorende bewijsstukken. Vanaf 20 kavels, parkeerplaatsen en kelders dus niet meegerekend, is een dubbel boekhoudsysteem verplicht. Bovendien moet deze gebeuren volgens een genormaliseerd rekeningstelsel.

Aparte bankrekeningen

De syndicus is nu verplicht om per mede-eigendom twee aparte bankrekeningen te openen, iets wat de meeste syndici vandaag al wel deden. Een eerste rekening is voor het werkkapitaal van de mede-eigendom en de tweede voor het reservekapitaal. Deze rekeningen moeten bovendien op naam van de vereniging van mede-eigenaars (VME) staan. Niet enkel vergroot dit te transparantie, maar het vermindert ook het risico bij faillissementen of persoonlijke schulden.

Verificateur of commissaris van de rekeningen

Er dient een commissaris van de rekeningen aangesteld te worden, de aanwijzing van deze persoon gebeurt jaarlijks door de algemene vergadering (AV). Dit kan al dan niet een mede-eigenaar zijn. Het reglement van mede-eigendom zal moeten bepalen wat de verplichtingen en bevoegdheden van deze commissaris zijn, er dient hier dus goed over nagedacht te worden wanneer het reglement dan toch aan de nieuwe wet aangepast moet worden. Hier vindt u een voorbeeld van een taakbeschrijving van de rekeningcommissaris.

Praktisch:

  • Indien er een mede-eigenaar aangesteld wordt, hoeft deze persoon geen specifieke kwalificaties te hebben. In geval van aanstelling van een externe persoon is er al wat discussie geweest over de vraag of dit dan al dan niet een erkend boekhouder dient te zijn. De meerderheid van de experten lijkt het standpunt in te nemen dat dit niet hoeft.
  • Een taakbeschrijving lijkt ons minimaal in te houden dat er een steekproef van een aantal facturen gecontroleerd wordt, gecontroleerd wordt of de gedane uitgaven wel degelijk door de AV goedgekeurd werden en of de verdeelsleutels correct toegepast worden volgens de statuten en eventuele latere beslissingen. Daarom is het wel belangrijk dat de commissaris over een volledig dossier kan beschikken. Legt u té veel taken in de schoot van de commissaris, dan gaat u het natuurlijk moeilijk krijgen om een interne vrijwilliger te vinden.

Jaarlijkse begrotingsraming: meer details in dit artikel.
Achterstallen recupereren bij verkoop van een appartement: meer details in dit artikel.
 

 

Klik hier om gratis een mede-eigendom of toegang aan te maken Klik hier om te zien hoe u Quimmo in de praktijk kunt gebruiken

Hoe kan een gratis website voor uw appartement op Quimmo.be helpen om de nieuwe financiële regels te volgen?

In deze context is een dergelijke site vooral nuttig voor de commissaris van de rekeningen. Indien deze persoon alle documenten, inclusief de statuten en de latere beslissingen van de AV binnen handbereik heeft in de private zone op deze site, kan hij zijn controle ook grondig uitvoeren. Indien gewenst kan hij ook meteen on-line feedback geven aan de andere mede-eigenaars.O

Op uw interne forum kunt u tevens een oproep voor kandidaten voor deze functie doen. U moet immers een kandidaat hebben nog voor de algemene vergadering begint. Pas op de AV vragen of er vrijwiliggers zijn, brengt het risico mee dat u zonder commissaris komt te zitten.

Hoe Quimmo.be ook nog kan helpen bij de andere eisen van de nieuwe wet, ziet u als u op de knop "Rondleiding" hierboven klikt.


- Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom -
- Naar de volledige wettekst -

Andere artikels over boekhouding in de VME

Rekeningstelsel eindelijk gepubliceerd Commissaris rekeningen - taakbeschrijving
Boekje commissie boekhoudkundige normen Wet op mede-eigendom - financieel beheer

 

Gratis abonneren
Opmerking: dit artikel kan bijgewerkt worden aan de hand van nieuwe bevindingen. Als u het in de toekomst opnieuw wil lezen, bekijk dan de meest recente on-line versie. (Gebruiksvoorwaarden)

© 2010-2018 Quimmo.be

Onze blok omvat 31

Onze blok omvat 31 appartementen. Wij beschikken over een professionele syndicus.
Raad van mede- eigenaars steekt wel veel tijd in mee opvolgen dossiers en doet ook
keuzes i.v.m. diverse onderhoudsfirma's.
Ik heb mij onlangs kandidaat gesteld voor commissaris ( ben ook lid van R v ME )
Er wordt aangeraden een bijkomende aansprakelijksverzekering te nemen zowel voor commisaris als voor beheerraad.
Is dit wel nodig gezien wij toch werken met professionele syndius. Meningen zijn hierover verdeeld.

Beste, Ik heb, als lid van

Beste,

Ik heb, als lid van de raad van mede-eigendom, ook al eens de vraag aan een professional gesteld. Het antwoord was dat iemand, als niet-professionele vrijwilliger, weinig risico loopt om echt aansprakelijk gesteld te worden voor onvrijwillige fouten. Dit op voorwaarde dat men zijn bevoegdheden natuurlijk niet te buiten gaat en dan er geen sprake is van kwaad opzet.

Wat de commissaris van de rekeningen betreft lijkt het me al eerder om een functie te gaan waarvoor bepaalde competenties vereist zijn. Indien u die competenties niet heeft, kunt u de functie waarschijnlijk beter niet opnemen. Indien u de competenties wel heeft, kunt u dan weer moeilijker volhouden dat het om een onvrijwillige fout gaat. Dit lijkt me dus meer risico in te houden dan gewoon deelname in de raad van mede-eigendom, maar dat is mijn persoonlijke interpretatie.

Nota: Voor dergelijke vragen kunt u in principe best in onze forums over mede-eigendom terecht.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom