Financieel
Energie
Wetgeving
July 28, 2022

Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Woon je in een appartementsgebouw met meer dan 20 kavels, dan is er naast de vereniging van mede-eigenaars (VME) ook nog een raad van mede-eigendom (RvME of RME). Je kan de raad van mede-eigendom zien als een controleorgaan voor de syndicus van het gebouw. Zij controleren of de syndicus hun taken goed uitvoert en kunnen extra bevoegdheden krijgen van de andere mede-eigenaars op de algemene vergadering. 

In tegenstelling tot de vereniging van mede-eigenaars, zit niet elke mede-eigenaar standaard in de raad van mede-eigendom. Hiervoor moet je je kandidaat stellen en vervolgens verkozen worden op de algemene vergadering. In dit artikel nemen we dit proces onder de loep.

→ Hier lees je meer over het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars en raad van mede-eigendom

Kandidatuur raad van mede-eigendom: vereisten om lid te worden

Je vraagt je misschien af of er bepaalde vereisten zijn om lid te worden van de raad van mede-eigendom. Daarin kunnen we kort zijn: de enige harde vereiste is dat je een mede-eigenaar bent. In theorie horen mede-eigenaars die louter een garagebox hebben hier ook bij. In de praktijk zijn deze mensen zich ervan bewust dat zij wellicht niet de beste kandidaat zijn omdat zij niet wonen in de mede-eigendom en daardoor minder betrokken zijn.

Er zijn geen officiële richtlijnen voor de kandidatuur zelf. Je mag daarom zelf kiezen hoe beknopt of uitgebreid je toelichting zal zijn. Tegelijkertijd zijn er geen officiële richtlijnen voor het aantal leden van de raad van mede-eigendom. Dit aantal kan wel bepaald zijn in de statuten van de mede-eigendom. Tot slot geldt de ongeschreven regel dat de raad bestaat uit een oneven aantal mede-eigenaars om ex aequo’s te voorkomen bij stemmingen.

Verkiezing raad van mede-eigendom op de algemene vergadering: procedure

Het moment is aangebroken: je ziet op de agenda van de algemene vergadering dat de raad van mede-eigendom verkozen zal worden. Soms wordt de hele raad verkozen en soms moet er slechts één lege plaats ingevuld worden. Als kandidaat voor de raad van mede-eigendom hoef je dit niet op voorhand kenbaar te maken. Je moet de syndicus en je mede-eigenaars dus niet inlichten hierover en het zal niet zichtbaar in de agenda hoeveel kandidaten zich verkiesbaar stellen.

Op de algemene vergadering zelf kunnen zich verschillende scenario’s voordoen. Het makkelijkste scenario is dat er precies zoveel kandidaten als open plaatsen zijn. Tenzij er verzet is vanuit de vereniging van mede-eigenaars wordt elke kandidaat verkozen. In het tweede scenario zijn er meer kandidaten dan plaatsen. Hier wordt er per kandidaat gestemd of zij en wordt er besloten op basis van een gewone meerderheid wie de plaats mag invullen. In het laatste scenario zijn er te weinig kandidaten om alle plaatsen in te vullen. Om dit op te lossen, kan er op de AV een oproep gedaan worden naar extra kandidaten. Als er niemand bereid is om in de raad van mede-eigendom te zetelen, dan kan je het benodigd aantal leden aanpassen in de statuten (mits daarover ¾ meerderheid bereikt wordt).

Raad van mede-eigendom: termijn mandaten

Belangrijk om weten is dat er niet noodzakelijk een termijn is voor een mandaat in de raad van mede-eigendom. Het is dus niet verplicht om de raad jaarlijks te (her)verkiezen. Dat maakt het voor andere mede-eigenaars moeilijk om op een later moment toe te treden in de raad van mede-eigendom. Wil je verkozen worden, dan zal je vaak moeten wachten tot een lid ontslag neemt.

Soms staat de termijn van een mandaat in de raad van mede-eigendom in de statuten van de mede-eigendom, maar dit is zeker niet altijd zo. Ook hier geldt hetzelfde als hierboven: je kan de statuten aanpassen met een ¾ meerderheid op de algemene vergadering. Je kan ook bij de verkiezing een termijn van de mandaten bepalen. Als er nergens een termijn wordt vermeld, dan wil dat meestal zeggen dat het mandaat behouden blijft tot de mede-eigenaar zelf ontslag neemt.

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Aansprakelijkheid raad van mede-eigendom: hoe zit dat juist?

De raad van mede-eigendom vervult een belangrijke rol en kan essentieel zijn voor een goede gang van zaken. Wanneer iemand in de raad van mede-eigendom een fout maakt, kan dit grote gevolgen hebben en zelfs voor schade zorgen. Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid van de raad van mede-eigendom en haar leden?

Lees verder