Financieel
Energie
Wetgeving
July 28, 2022

Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

De raad van mede-eigendom is een verplicht bestuursorgaan in een mede-eigendom met meer dan 20 kavels. Haar hoofdtaak: het controleren van de syndicus en ingrijpen waar nodig. In de ene mede-eigendom doet deze reed echter meer dan in de anderen. De Algemene Vergadering kan haar immers extra bevoegdheden toewijzen die voor een hogere werklast zorgen. Voor wat, hoort wat en dan zit je met de vraagstuk van de vergoeding voor de raad van mede-eigendom. Mag dit? Hoe pak je dit aan? Hoe hoog is de vergoeding? Wij geven een antwoord op deze vragen.

Vergoeding raad van mede-eigendom: verplicht of vrij te kiezen?

Om te beginnen, is een vergoeding voor de leden van de raad van mede-eigendom geen verplichting. De wetgeving vermeldt namelijk nergens dat zij een vergoeding moeten krijgen. Het is aan de vereniging van mede-eigenaars om te beslissen of de raad van mede-eigendom al dan niet vergoed wordt voor hun prestaties. Op de jaarlijkse algemene vergadering bepalen zij of er een vergoeding komt en wat deze zal bedragen. Een stemming zal het eindresultaat bepalen.

Vergoeding raad van mede-eigendom: wettelijke vereisten

Als er overeen wordt gekomen om de raad van mede-eigendom een vergoeding te geven, horen hier natuurlijk bepaalde vereisten bij. Soms wordt er gekozen voor een forfaitaire vergoeding die wordt toegekend bij wijze van onkostenvergoeding. Een andere optie is een vrijwilligersvergoeding voor elke persoon die zetelt in de raad van mede-eigendom, met het bijbehorende contract. Hoe dan ook, moet deze vergoeding in de boekhouding van de VME komen. Net zoals de meeste gemeenschappelijke kosten, wordt de bijdrage van elke individuele mede-eigenaar hier gebaseerd op de quotiteiten in de mede-eigendom.

Vergoeding raad van mede-eigendom: bedrag aanpassen of schrappen

De ene mede-eigenaar is de andere niet. Soms wordt een eigendom verkocht en mag je een nieuwe mede-eigenaar verwelkomen. Die moet het daarom niet eens zijn met de vergoeding voor de raad van mede-eigendom. Om de vergoeding voor de raad van mede-eigendom aan te passen of te schrappen, is er niet meer nodig dan een agendapunt op de AV. Daar kan je de vergoeding bespreken en aanpassen, mits een gunstige stemming. Er is tenslotte geen wettelijke richtlijn voor deze vergoeding, waardoor deze volledig bepaald kan worden door de vereniging van mede-eigenaars.

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Aansprakelijkheid raad van mede-eigendom: hoe zit dat juist?

De raad van mede-eigendom vervult een belangrijke rol en kan essentieel zijn voor een goede gang van zaken. Wanneer iemand in de raad van mede-eigendom een fout maakt, kan dit grote gevolgen hebben en zelfs voor schade zorgen. Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid van de raad van mede-eigendom en haar leden?

Lees verder