Financieel
Energie
Wetgeving
July 26, 2022

Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

De vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME) zijn twee belangrijke onderdelen van een mede-eigendom. Ze zijn echter geen synoniem voor elkaar en hun taken zijn dan ook verschillend. In deze blog leggen we het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars en de raad van mede-eigendom uit.

Wat is de vereniging van mede-eigenaars?

De vereniging van mede-eigenaars wijst op het geheel van alle mede-eigenaars in de mede-eigendom. Van zodra je een deel van de mede-eigendom bezit, maak je automatisch deel uit van de vereniging van mede-eigenaars. Zelfs eigenaars van een enkele garagebox horen hierbij. Lidmaatschap van de vereniging van mede-eigenaars is bijgevolg verplicht. Je kan als mede-eigenaar op geen enkele manier uit de VME stappen, behalve natuurlijk bij de verkoop van je eigendom.

Tot slot is de vereniging van mede-eigenaars een rechtspersoon en heeft ze een ondernemingsnummer. Dat is namelijk nodig omdat de VME werkkapitaal bezit. Kort gezegd, is dat kapitaal, aangelegd met bijdragen van de mede-eigenaars, dat gebruikt wordt om kosten van de gemeenschappelijke delen te dekken. Tot slot is het mogelijk een rechtszaak aan te spannen tegen een vereniging van mede-eigenaars, die daar vertegenwoordigd wordt door de syndicus.

Wat doet de vereniging van mede-eigenaars?

Concreet is het de taak van de vereniging van mede-eigenaars om de mede-eigendom als het ware te beheren en in goede staat te houden. Dit doen zij in samenwerking met de syndicus.

Jaarlijks wordt er een algemene vergadering (AV) georganiseerd waar alle mede-eigenaars aanwezig moeten zijn. Elke mede-eigenaar kan agendapunten laten toevoegen door die tijdig door te geven aan de syndicus. Hou er rekening mee dat deze agendapunten in het belang van de mede-eigendom moeten zijn. Wanneer je bijvoorbeeld je hele appartement opnieuw wil beschilderen, dan hoeft dit niet op de agenda te staan. Wanneer je daarentegen nieuwe raamkozijnen wil, dan moet dit wél op de agenda. De raamkozijnen zijn immers zichtbaar aan de gevel en behoren dus tot de mede-eigendom.

Op de algemene vergadering gebeuren bijna altijd stemmingen. Dit gaat bijvoorbeeld over renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen. Wanneer er een meerderheid bereikt wordt in de stemming, dan kunnen de werken uitgevoerd worden onder toeziend oog van de syndicus. 

→ Klik hier om meer te lezen over de kostenverdeling bij werken in een mede-eigendom

Wat is de raad van mede-eigendom?

Nu je weet wat de vereniging van mede-eigenaars is, vraag je je misschien af wat de raad van mede-eigendom precies is. In tegenstelling tot de VME is de RvME niet altijd verplicht. De raad van mede-eigendom is pas verplicht bij een mede-eigendom met 20 kavels of meer. Een kavel wijst hier op een woonunit, dus garages en dergelijke horen hier niet bij. Ook heeft de raad van mede-eigendom geen rechtspersoonlijkheid.

→ Klik hier voor meer info over rond de aansprakelijkheid van de raad van mede-eigendom

De raad van mede-eigendom bestaat uit een kleinere groep mede-eigenaars. Er staat geen vast aantal op deze groep, maar gewoonlijk gaat het om een vijftal mensen. Wel geldt de ongeschreven regel dat het een oneven aantal moet zijn om ex aequo’s te voorkomen bij stemmingen. Deze mensen moeten zich kandidaat stellen op een algemene vergadering en kunnen vervolgens verkozen worden na een stemmingsronde. 

Wat doet de raad van mede-eigendom?

De hoofdtaak van de raad van mede-eigendom is het controleren van de syndicus. Op de algemene vergadering deelt de raad van mede-eigendom hun bevindingen met de andere mede-eigenaars. Indien zij vaststelt dat de syndicus hun werkt niet goed doet, dan kan de zoektocht naar een nieuwe syndicus beginnen. In het extreme gevallen kan de RvME de syndicus ook in gebreke stellen.

Verder is het mogelijk dat de raad van mede-eigendom extra bevoegdheden krijgt op de algemene vergadering. De VME kan bijvoorbeeld beslissen om de RvME bepaalde werken te laten controleren of offertes op te vragen.

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Aansprakelijkheid raad van mede-eigendom: hoe zit dat juist?

De raad van mede-eigendom vervult een belangrijke rol en kan essentieel zijn voor een goede gang van zaken. Wanneer iemand in de raad van mede-eigendom een fout maakt, kan dit grote gevolgen hebben en zelfs voor schade zorgen. Maar hoe zit het precies met de aansprakelijkheid van de raad van mede-eigendom en haar leden?

Lees verder