Financieel
Energie
Wetgeving
July 18, 2022

Elektrische auto's opladen in garages van appartementen

Je kan het bijna niet meer ontkennen: over enkele jaren rijden er meer elektrische auto's rond dan benzinewagens. Op termijn zullen alle appartementsgebouwen de mogelijkheid moeten aanbieden om elektrische wagens op te laden. Zowel op vlak van energiekosten als infrastructuur is dit een complex verhaal.

Vroeg of laat zal een eigenaar op de algemene vergadering de vraag stellen om hun elektrische wagen (of die van een huurder) in de garage te kunnen opladen. Je hiertegen verzetten heeft weinig zin, de eigenaar kan zich namelijk proberen te beroepen op de wet op de mede-eigendom om dit op eigen kosten te kunnen doen en komt er uiteindelijk jurisprudentie die in de mogelijkheid voorziet. Europa wil zelfs opleggen dat in nieuwe of gerenoveerde residentiële gebouwen voor elke parkeerplaats een oplaadmogelijkheid voorzien wordt. Om te vermijden dat iedereen een aparte oplossing probeert te krijgen is het best dat de VME voor eens en voor altijd een aanpak vastlegt.

Bij fietsen zou u nog kunnen kiezen voor gemeenschappelijke oplaadpunten, zoals in het vorige artikel beschreven. Voor wagens is dit erg moeilijk in een appartement. U weet ook dat er altijd wel een asociale mede-eigenaar is, die het vertikt zijn of haar wagen te verplaatsen wanneer deze opgeladen is - en zo de laadplaats blokkeert voor de anderen. In de toekomst gaan er trouwens steeds meer elektrische wagens en plug-in hybrides komen, die allemaal opgeladen zullen moeten worden wanneer de eigenaars 's nachts thuis zijn. Opladen aan de private staanplaatsen of garageboxen zal dus meestal de oplossing zijn.

Een elektrische wagen opladen is moeilijker dan, bijvoorbeeld, een elektrische fiets opladen. Je zou een gemeenschappelijke laadpaal kunnen laten installeren, maar je weet dat er altijd wel een asociale mede-eigenaar is, die hun wagen niet verplaatste wanneer die opgeladen is. Nu er steeds meer elektrische auto's en plug-in hybrides zijn, moet er voldoende ruimte zijn zodat ze allemaal 's nachts kunnen opladen, wanneer alle eigenaars thuis zijn. De laadstations moeten zich daarom aan de privé staanplaatsen of in de garageboxen bevinden.

Snel of langzaam opladen

Met een oplossing voor snelladen kan een elektrische wagen in minder dan een uur voor een groot deel opgeladen worden. Hiervoor wordt dan een "wallbox" of laadpaal aan de parkeerplaats geplaatst met een speciale stekker voor het opladen van wagens. Die aansluiting kan 22kW (of meer) vermogen opwekken, wat niet aan te raden is via de bestaande bekabeling van gewone stopcontacten.

Er wordt geadviseerd bekabeling te voorzien die 32 Ampère aankan, wat betekent dat er 10mm² doorsnede van de geleiders nodig is. Dit zijn dikke, moeilijk buigzame kabels die waarschijnlijk niet naar de individuele parkeerplaatsen gaan. Bovendien is het mogelijk dat de volledige aansluiting van het appartementsgebouw verzwaard zal moeten worden. Vraag dit daarom zeker na bij je netbeheerder.      

Mits de nodige voorzieningen zou een elektrische wagen langzaam via een gewoon stopcontact opgeladen kunnen worden. Een lege batterij opladen kost dan wel ongeveer 8 uur (of meer). Dit is dan alleen een optie voor mensen die thuiskomen van het werk en hun wagen 's nachts opladen. Ook hier zal je moeten nakijken hoeveel ampère het circuit van de garages kan leveren. Indien meerdere wagens tegelijk opgeladen worden, is het mogelijk dat het maximum overschreden wordt.

Afrekening van de elektriciteit

Indien de oplaadpunten aan de individuele garages komen dan kan er een aparte teller per garage geplaatst worden. Anderzijds bestaan er ook intelligente systemen die het verbruik van elke bestuurder doorgeven aan een centrale website, waar de eigenaar van de wagen en de syndicus toegang toe hebben. Voor sommige van deze systemen zal je daarom een internetaansluiting in de garages nodig hebben. Omdat deze technologie zodanig snel evolueert, raden we aan om je te informeren wanneer je van plan bent om de infrastructuur te installeren.

Beslissingsproces en kostenverdeling

Het moeilijkste met het invoeren van deze oplossing is het beslissingsproces. Enkel indien je kiest voor langzaam laden, op een gewoon stopcontact op een aparte teller, zou de eigenaar in kwestie zijn wagen kunnen aansluiten zonder hiervoor langs de algemene vergadering te moeten passeren. In andere gevallen zal er een stemming met een 3/4 meerderheid nodig zijn op de AV en zal de eerste eigenaar die een elektrische wagen koopt sowieso in de minderheid zijn. Het dient dus goed aangepakt worden en de andere eigenaars kunnen best op voorhand al goed geïnformeerd worden om weerstand te vermijden.

In het algemeen (en om de andere eigenaars mee te krijgen), dient er vastgelegd te worden dat de gebruikers van deze aansluitingen alle onmiddellijke en latere meerkosten op zich nemen, ook van bijkomende administratie, latere herstellingen, vaste kosten van de aansluiting, eventuele verhoogde verzekeringspremie, keuringen en inspecties...

Tip: indien je zelf vragende partij bent, schrijf dan een goede argumentatie en de nodige geruststellingen voor je mede-eigenaars. Vraag de syndicus die bij de uitnodiging voor de algemene vergadering te voegen. Overleg tot slot op voorhand met de syndicus, die er al dan niet ervaring mee zal hebben.

Indien de stemming toch negatief is, kan de vrager zich eventueel nog beroepen op deze clausule van de wet: "Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten. Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet."

Verdeling van de kosten

De leidingen naar de garages

Indien er leidingen naar de garages gelegd moeten worden of aansluitpunten voorzien moeten worden, is het logisch dat elke eigenaar instaat voor hun eigen kosten. Er kan best al eens gepolst worden wie in de nabije toekomst ook een elektrische wagen overweegt, dan kan tenminste de leiding al tegelijk getrokken worden. Dit is op zich een kleine kost, in vergelijking met het opnieuw leggen op een later moment.

Het verzwaren van de aansluiting van het gebouw en een bijkomende kast/teller

Dit is een moeilijker punt. De andere eigenaars gaan niet bereid zijn om hier aan mee te betalen, omdat zij er geen behoefte aan hebben. Alle kosten gaan dus op rekening van de vrager komen.

Indien alle eigenaars redelijk zijn, lijkt het ons eerlijk te stemmen dat de vrager de aansluiting en jaarlijkse vaste kosten betaalt. Wanneer er later een tweede garage gebruik van wil maken, betaalt deze gebruiker de helft van de aansluitkosten aan de eerste gebruiker terug. Wanneer er een derde is, betaalt deze 1/3 van de kosten aan de twee vorige... Zo blijven de kosten eerlijk verdeeld.

Indien er dwarsliggers zijn, is het moeilijker dit afdwingbaar te maken. Je zou eventueel kunnen stemmen dat er voor volgende installaties die deze regel volgen geen stemming meer nodig is op de AV, maar wel een meldplicht aan de raad van mede-eigendom en de syndicus (die toch voor de werken in de gemeenschappelijke delen zal moeten zorgen). Indien iemand niet akkoord is met de kostenverdeling, geldt de automatische goedkeuring niet en zal deze opnieuw een stemming in de AV moeten laten doen.

Extra info

De installatie van de infrastructuur moet door een erkende installateur gebeuren en gekeurd worden.

Vraag na bij je verzekering of dit geen invloed heeft op je premie.

Je hoeft niet per se een laadoplossing bij je energieleverancier aan te kopen. Vraag dit altijd na en ga zelf op zoek naar het beste aanbod.

De vernieuwde wet op de mede-eigendom geeft nutsmaatschappijen en mede-eigenaars meer rechten voor het aanleggen van leidingen in de gemene delen.

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder