Financieel
Energie
Wetgeving
July 18, 2022

Moet de syndicus de e-mailadressen van mede-eigenaars doorgeven?

De wet op mede-eigendom vermeldt dat de syndicus de contactgegevens van mede-eigenaars moet doorgeven aan andere mede-eigenaars indien hiernaar gevraagd wordt. Maar telt dit ook voor hun e-mailadressen?

De wet op mede-eigendom beantwoordt bovenstaande hamvraag: de syndicus moet contactgegevens van mede-eigenaars meedelen aan andere mede-eigenaars. Vermits in de wet niet concreet bevestigd wordt of e-mailadressen ook meegedeeld moeten kunnen worden, heeft het NCIM dit aldus wel bevestigd. 

Wanneer mede-eigenaars in een appartementsgebouw andere eigenaars willen spreken hebben ze hiervoor elkaars adressen nodig. Waar de syndicus deze eerst soms niet wou meedelen omwille van de privacywetgeving, mogen deze nu wel doorgegeven worden om een vlotte communicatie mogelijk te maken. De wet op de mede-eigendom bevestigt dit als volgt: 

“...mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen “

Zoals eerder vermeld mogen aldus ook e-mailadressen meegedeeld worden, aangezien communicatie per post niet alleen achterhaald, maar ook duur is. Daarom voerde het Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigendom (NICM) een uitgebreide analyse uit en kwam het tot de conclusie dat het doorgeven van e-mailadressen wel degelijk te verantwoorden is. Een syndicus die communicatie onderling graag soepel ziet verlopen, heeft hier normalerwijs hoe dan ook geen problemen mee. 

Je kan uiteraard het meedelen van de e-mailadressen ook als agendapunt opnemen bij de volgende Algemene Vergadering. Zo kunnen alle e-mails hier vervolgens genoteerd worden zodat de syndicus deze verder kan bewaren. Een goed alternatief is uiteraard ook het aanmaken van een forum voor je gebouw op Quimmo zodat je steeds online met de andere mede-eigenaars kan communiceren en mede-eigenaars zo zelf hun e-mailadres kunnen aanpassen.

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder