Financieel
Energie
Wetgeving
July 18, 2022

Wet op mede-eigendom – Geschillen afhandelen

De nieuwe wet op mede-eigendom zorgt er ook voor dat de afhandeling van geschillen efficiënter kan verlopen. Zo is er een verbod op arbitrage, kan de gemeenschap een private kavel verplicht opleggen en is het beter gedefinieerd wie de kosten van een rechtszaak dient te dragen.

Arbitrage

Aangezien arbitrage niet langer geoorloofd is om geschillen te beslechten, is het vredegerecht nu het eerste aanspreekpunt bij geschillen omtrent mede-eigendom. Bemiddeling blijft mogelijk, maar alleen buiten de gerechtelijke weg. Bindende besluiten langs deze weg zijn niet langer mogelijk. 

Inspannen van een procedure

De VME mag gerechtelijk gezien optreden om de rechten van de gemeenschappelijke delen te vrijwaren. Zij mag dit alleen doen of met een of meerdere mede-eigenaars. 

De syndicus is gemachtigd om elke dringende vordering of vordering ter bewaring van rechten in te stellen, op voorwaarde dat deze zo snel mogelijk door de algemene vergadering wordt bekrachtigd. Best roept de syndicus snel een algemene vergadering samen zodat discussies over de gerechtskosten achteraf vermeden kunnen worden. Zowel bij vorderingen ingesteld door als deze tegen de VME, dient de syndicus zo snel mogelijk alle betrokkenen hierover te informeren.


Gerechtskosten en kosten van juridische procedures

De wet legt duidelijk vast wie de kosten dient te dragen bij geschillen tussen de vereniging van mede-eigenaars en een afzonderlijke mede-eigenaar.

Als een mede-eigenaar een vordering tegen de VME instelt en de vordering wordt gegrond verklaard, dan moet deze mede-eigenaar zelf niet bijdragen aan de erelonen en kosten. Indien de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, moet die niet bijdragen in de erelonen en kosten die door de rechtbank ten laste van de VME zijn gelegd, op basis van artikel 1017 van het gerechtelijk wetboek.

Indien de VME een procedure tegen een mede-eigenaar instelt en de mede-eigenaar wordt in het gelijk gesteld, moet die eveneens niet bijdragen in de kosten. Indien de vordering van de VME geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, moet die wel het aandeel in de erelonen en kosten betalen.

Aanvechten van beslissingen van de algemene vergadering

Een mede-eigenaar kan de rechtmatigheid van een beslissing van de algemene vergadering aanvechten binnen een termijn van vier maanden na de vergadering. Best is dus dat je in dit geval tegen hebt gestemd op de algemene vergadering en dat je naam in de notulen als tegenstemmer genoteerd staat. Meer informatie hierover kan je hier terugvinden. 

Werken aan privatieve delen

In het verleden kon een mede-eigenaar weigeren dringende werken uit te voeren, maar door de wet op het mede-eigendom kan de vergadering nu, mits drie vierde van de stemmen, besluiten deze werken te laten uitvoeren op kosten van de mede-eigenaar in kwestie. Wel is hiervoor een bijzondere motivering nodig met een duidelijke beschrijving van de economische of technische redenen die de noodzakelijkheid van de werken vermelden, zoals het dichten van een storend waterlek. 

Best stuur je in dit geval eerst de mede-eigenaar een aangetekend schrijven met hierin de melding dat deze dient te reageren. Indien die dit weigert, zal op de AV gestemd worden over de uitvoering van de werken aan de privatieve delen.

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder