Financieel
Energie
Wetgeving
July 18, 2022

Wet op mede-eigendom - Financieel beheer

De wet op mede-eigendom maakte niet veel aanpassingen in het financieel beheer, maar er zijn toch wat extra bepalingen waarmee de syndicus en mede-eigenaars sindsdien rekening mee dienen te houden.

Boekhouding

Elk mede-eigendom is verplicht om een eigen boekhouding te hebben, maar er is wel een onderscheid op vlak van kavels. Zo volstaat een eenvoudige boekhouding voor een appartement met minder dan 20 kavels (exclusief kelders, garages en parkeerplaatsen). Hierin moet een duidelijk overzicht van inkomsten, uitgaven, kasmiddelen, werk- en reservekapitaal en schuldvorderingen met bewijs zichtbaar zijn. 

Vanaf 20 kavels daarentegen is een dubbel boekhoudsysteem verplicht. 

Aparte bankrekeningen

Per mede-eigendom zijn twee aparte bankrekeningen verplicht, waarbij de eerste gebruikt zal worden voor het werkkapitaal van de mede-eigendom en de tweede voor het reservekapitaal. Beide rekeningen moeten op naam van de VME staan gezien dit de transparantie vergroot, maar ook het risico op faillissementen of persoonlijke schulden verkleint. 

Verificateur of commissaris van de rekeningen

De rekeningen moeten beheerd worden door een commissaris die jaarlijks aangeduid wordt door de algemene vergadering. Dit kan een mede-eigenaar zijn, maar dit hoeft niet. 

Hier kan je een voorbeeld terugvinden van een taakomschrijving van de rekeningcommissaris. 

Indien er een mede-eigenaar aangesteld wordt, hoeft deze persoon geen specifieke kwalificaties te hebben. In geval van aanstelling van een externe persoon is er al wat discussie geweest over de vraag of dit dan al dan niet een erkend boekhouder dient te zijn. De meerderheid van de experten lijkt het standpunt in te nemen dat dit niet hoeft.

Een taakomschrijving lijkt ons minimaal in te houden dat er een steekproef van een aantal facturen gecontroleerd wordt, nagekeken wordt of de gedane uitgaven wel degelijk door de algemene vergadering goedgekeurd werden en of de verdeelsleutels correct toegepast worden volgens de statuten en eventuele latere beslissingen. Daarom is het wel belangrijk dat de commissaris over een volledig dossier kan beschikken. Indien je een interne vrijwilliger wil aanduiden om commissaris te worden, denk je best na over het beperkt houden van het takenpakket aangezien dit anders een moeilijke opdracht zal worden. 

Je kan ervoor kiezen om een forum op Quimmo aan te maken voor alle mede-eigenaars zodat de commissaris langs deze weg kan communiceren of feedback kan geven aan mede-eigenaars.

Over de jaarlijkse begrotingsraming kan je meer details terugvinden in dit artikel. Indien je meer informatie wenst over het recupereren van achterstallen bij de verkoop van een appartement, dan kan je hierover meer informatie terugvinden in dit artikel.  

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder