Financieel
Energie
Wetgeving
July 18, 2022

Wet op mede-eigendom - Communicatie en Transparantie

De nieuwe wet op mede-eigendom legt ook een betere transparantie en communicatie op, zodat de mede-eigenaars meer zicht krijgen op de afhandeling van de dossiers in hun appartementsgebouw.

Hieronder worden de veranderingen in de wet op mede-eigendom inzake communicatie en transparantie samengevat. Let wel: dit is een bespreking van de wetswijziging van 2010. In 2019 is er opnieuw een belangrijke aanpassing geweest. Die bespreking kan je hier terugvinden.

Terug naar de overzichtspagina van de nieuwe wet op de mede-eigendom

Lijst van mede-eigenaars beschikbaar

Zeker in appartementsgebouwen waar veel eigenaars niet zelf wonen maar wel hun appartement verhuren, kennen de eigenaars elkaar vaak niet. Hierdoor kunnen ze ook moeilijk met elkaar overleggen om hun rechten te laten gelden. Door de gebrekkige kennis en beperkte tijd voor discussie op de algemene vergaderingen, konden anderen hun wil daarom gemakkelijk doordrukken.

Wanneer eigenaars in het verleden aan de syndicus vroegen om een lijst van alle andere mede-eigenaars, beriep de syndicus zich soms op het argument dat dit tegen de privacywetgeving in ging, alhoewel het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars zich vroeger reeds positief hierover uitgesproken had.

De nieuwe wetgeving schept meteen duidelijkheid. Op eenvoudige vraag van een mede-eigenaar, is de syndicus nu verplicht de contactgegevens (enkel adres, geen telefoon) van de andere mede-eigenaars te bezorgen. Bij uitbreiding kan men dit ook besluiten voor de e-mailadressen.

Toegang tot documenten

Alhoewel dit bij de meeste syndici vandaag al de regel is, stelt de wet nu expliciet dat elke mede-eigenaar documenten die verband houden met het beheer (dus ook offertes en lastenboeken) mag inzien en kopiëren, bijvoorbeeld als voorbereiding van de algemene vergadering.

Kosten

Voor opdrachten ten belope van bedragen waarvoor mededinging verplicht is, behalve de dringende bewarende maatregelen, zal de syndicus meerdere kostenramingen of offertes moeten voorleggen. De algemene vergadering kan met een drie vierde meerderheid beslissen vanaf welk bedrag dit nodig is.

Tip: leg het minimumbedrag hier niet te laag. Als jullie bepaald hebben dat er vanaf €1.000 al meerdere offertes nodig zijn, zal de syndicus dit extra werk waarschijnlijk aanrekenen in zijn offerte aan de VME. 

Bovendien moet de syndicus jaarlijks een evaluatierapport voorleggen aan de algemene vergadering betreffende de lopende overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen. Gewoonlijk gaat het hier om water, elektriciteit, onderhoudscontracten, schoonmaken...  Waaruit dit evaluatierapport exact moet bestaan, is niet beschreven in de wet, maar een analyse of de prijs marktconform is lijkt ons het minimum.

Ten slotte dient de syndicus ook jaarlijks een begroting op te stellen voor toekomstige verwachte en onverwachte kosten.

Belangenvermenging

De syndicus mag geen opdrachten toevertrouwen aan zichzelf, aangestelden, bloedverwanten tot en met de derde graad van zichzelf of van diens echtgeno(o)t(e), tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering. Dit geldt bij uitbreiding ook voor alle bedrijven waarin de genoemde personen belangen hebben. Wat deze belangen kunnen zijn, staat nader in de wet beschreven.

Meer transparantie bij aankoop en verkoop van een eigendom

Dit thema wordt in een apart artikel behandeld.

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder