Financieel
Energie
Wetgeving
July 18, 2022

Wet op mede-eigendom - Syndicus en Raad van Mede-eigendom

De wet op mede-eigendom die van kracht werd in 2010 houdt ook wat veranderingen in wat betreft de Raad van Mede-Eigendom en de band met de syndicus. We geven je graag mee wat er sindsdien veranderde.

Transparantie

De mede-eigenaars dienen door de syndicus inzicht te krijgen in alle openbare documenten met betrekking tot de mede-eigendom. De manier waarop dit dient te gebeuren, staat vermeld in het reglement van mede-eigendom. Het is op Quimmo mogelijk een website aan te maken voor je appartementsgebouw, zodat je langs deze weg kan communiceren. 

Ook dient de syndicus een evaluatierapport kunnen voorleggen aan de algemene vergadering. Hierin moet meer informatie staan over regelmatige leveringen, zoals elektriciteit, kuisen,... 

Tenslotte moet de syndicus belangenvermenging vermijden. Hij mag slechts na goedkeuring van de algemene vergadering opdrachten toekennen aan personen waar hij relaties mee heeft. Meer hierover in het hoofdstuk communicatie en transparantie.

De Raad van Mede-eigendom

Deze benaming vervangt de oude noemer van “raad van beheer”. Het is deze benaming die je in het dagelijks leven aldus steeds zal tegenkomen. 

De oprichting van een RvME is verplicht in mede-eigendommen vanaf 20 kavels, exclusief garages, parkeerplaatsen en kelders. Ook bestaande mede-eigendommen die nog geen raad van beheer hebben zullen dus moeten overgaan tot de oprichting van een raad van mede-eigendom. De raad van mede-eigendom kan enkel bestaan uit mede-eigenaars.

Deze raad moet aangeduid worden door de eerste algemene vergadering.

In mede-eigendommen van minder dan 20 kavels, kan de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid beslissen over de oprichting van een raad van mede-eigendom, echter is dit geen verplichting. 

Taken van de raad van mede-eigendom

De raad van mede-eigendom heeft als taak om toe te kijken op de syndicus en het naar behoren uitvoeren van zijn of haar taken. Zij mag niet deelnemen aan het beheer en mag dus bijvoorbeeld geen aannemers aanduiden. De syndicus daarentegen is wel verantwoordelijk voor het beheer en alles wat hierbij komt kijken. 

Bovendien dient de RvME halfjaarlijks een verslag uit te brengen aan de mede-eigenaars over haar werkzaamheden. Zo kunnen deze hun mening geven op de AV. 

Wel kan de AV met een drie vierde meerderheid beslissen om een taak door te geven aan de Raad van Mede-Eigendom. Wel dient er een duidelijke omschrijving te zijn van deze opdracht en kan deze slechts een jaar duren. Het toedienen van tijdelijke taken is dus mogelijk, maar op tijdelijke en goed afgelijnde basis. 

Het contract met de syndicus

Dit dient volgens de wet schriftelijk te zijn, ook in het geval van een vrijwillige syndicus. Bovendien mag de overeenkomst maximaal 3 jaar gelden. Hierna kan de overeenkomst verlengd worden, maar dit nooit op stilzwijgende basis. Er is hiervoor een expliciete beslissing nodig van de algemene vergadering. Wanneer het mandaat van de syndicus niet vernieuwd wordt, geeft dit op zich geen aanleiding tot een vergoeding van de VME aan de syndicus.

Bij het aanduiden van een nieuwe syndicus moet zijn aanstelling openbaar gemaakt worden aan ge ingang van het gebouw. In deze openbaarmaking dient de informatie vermeld te staan die in artikel 577-8 §2 van het Burgerlijk Wetboek aangegeven wordt. 

In de wet van Mede-Eigendom vind je ook terug wat een syndicus dient mee te geven aan zijn opvolger eenmaal zijn mandaat ten einde loopt. Zo moet hij ook een postinterventiedossier bijhouden zodat er bij toekomstige werken een overzicht is van de reeds uitgevoerde werken. 

De syndicus moet zich tenslotte inschrijven in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO).

Aansprakelijkheidsverzekering

De syndicus is nu ook wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en hiervan het bewijs te leveren.

Dit is ook het geval bij de vrijwillige syndicus, gezien je ook als vrijwillige syndicus steeds persoonlijk verantwoordelijk gehouden kan worden. De wet zegt ook expliciet dat de verzekering van de vrijwillige syndicus betaald moet worden door de vereniging van mede-eigenaars. Op die manier kunnen discussies ook makkelijk vermeden worden. 

Bij het nalezen van de wetgeving dien je goed op te letten, aangezien de wet geen onderscheid maakt wat betreft een vrijwillige of professionele syndicus. Alle voorwaarden beschreven in de wet van Mede-Eigendom zijn dus ook op de vrijwillige syndicus van toepassing.  

Meer artikels

Financieel
Wetgeving
Energie
Vergoeding raad van mede-eigendom: wat zijn de regels?

Wie in de raad van mede-eigendom zit, doet een extra inspanning ten voordele van de vereniging van mede-eigenaars en het hele gebouw. Maar hoort er ook een vergoeding bij die inspanning? Wij leggen het uit.

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Kandidatuur en verkiezing raad van mede-eigendom: hoe werkt het?

Een raad van mede-eigendom is verplicht voor appartementen met meer dan 20 kavels. Maar hoe kom je precies in deze raad en wat zullen je taken zijn?

Lees verder
Financieel
Wetgeving
Energie
Verschil vereniging van mede-eigenaars (VME) en raad van mede-eigendom (RvME)

Wie nieuw is in de wereld van de mede-eigendom, ziet soms door de bomen het bos niet meer. In deze blog verduidelijken we daarom het verschil tussen de vereniging van mede-eigenaars (VME) en de raad van mede-eigendom (RvME).

Lees verder